Monday, January 9, 2012

The Power of Syukur

ibrahim 7
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". ~ QS Ibrahim 14:7 ~

Dahsyat banget, hanya dengan bersyukur, apa yang sudah kita dapat, kita punya, ditambah.
tapi.. syukur itu apa? bagaimana caranya???

No comments:

Post a Comment